Drvene kuće sa više uglova. Broj uglova po želji – osmougane, dvanaestougaone  … dvadesetougaone …. Izaberite onu koja Vam se najviše sviđa.

Osmougaoni objekat – drvene kuce –  model OK3
Na prikazanoj slici 20.5 kvm prizemlje + sprat 20.5m2 –  od ravne daske sa izolacijom i tremom 2x2m
/ obračunava se samo osnova /+ trem zatvoren sa jedne strane 150 evra po kvadratu.
Cena za prizemni objekat je 410 evra po kvadratu od ravne daske.
Cena od poluoblica je 460 evra po kvadratu za prizemne i 620 evra za objekte sa spratom, / obračunava se samo osnova /.
Dvadesetougaoni objekat drvene kuce – model OK1
Na slici objekat od 32 kvm, i cena je 12.160 evra od ravne daske.
/ obračunava se samo osnova /
Cena za prizemni objekat je 410 evra po kvadratu od ravne daske.
Cena od poluoblica je 460 evra po kvadratu za prizemne i 620 evra za objekte sa spratom, / obračunava se samo osnova /.
Dvadesetougaoni objekat drvene kuce sa spratom – OK2, 32kvm prizemlje + sprat 32m2 + trem 10kvm. Ravna daska.
 / obračunava se samo osnova /
Cena za prizemni objekat je 410 evra po kvadratu od ravne daske.
Cena od poluoblica je 460 evra po kvadratu za prizemne i 620 evra za objekte sa spratom, / obračunava se samo osnova /.

Pin It on Pinterest

Share This